Mezinárodní Hnutí Grálu

Jsme volné sdružení čtenářů díla „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ autora Abd-ru-shina a snažíme se Poselství Grálu uvést ve známost a podle možností je převést do všech oblastí svého života. Při provádění tohoto úmyslu je nám velkou pomocí samo Poselství, ale také účast na pobožnostech a slavnostech Grálu.

Vítejte srdečně na našich webových stránkách. Můžete se na nich dozvědět více o Hnutí Grálu a také číst nebo si poslechnout první přednášky z Poselství Grálu.