Impressum

Tuto internetovou stránku provozuje

Internationale Gralsbewegung
Marktstraße 19
6130 Schwaz
Österreich
Telefon: (+43) (0) 5242 71383
Telefax: (+43) (0) 5242 71383-14
E-Mail: office@nullinternationale-gralsbewegung.org
Internet: www.internationale-gralsbewegung.org

Právnická osoba:
Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin, Vomperberg
Marktstraße 19
6130 Schwaz
Österreich

ZVR-Zahl: 795009641

Obmann: Jürgen Sprick

 

Prohlášení k ochraně osobních údajů

1. Rozsah platnosti
1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují k používání internetových stránek www.hnutigralu.net. Tuto stránku provozuje Internationale Gralsbewegung, Marktstraße 19, 6130 Schwaz, Österreich.

2. Automatizovaný sběr a zpracování údajů v prohlížeči
2.1 Náš server na každé stránce sbírá a automaticky a dočasně ukládá následující informace v souborech
protokolu serveru, které jsou prohlížečem přenášeny, pokud jste tuto možnost nedeaktivovali:
• IP adresa počítače vysílajícího požadavek
• požadavek klienta
• kód odezvy HTTP
• internetová stránka, ze které jste nás navštívili (odkazující URL)
• čas požadavku
• typ prohlížeče a jeho verze
• používaný operační systém vysílajícího počítače
Nedochází k osobní analýze ukládaných údajů. Tyto údaje poskytovatel není schopen přiřadit k určitým osobám. Zároveň nedojde k sloučení těchto údajů s dalším zdroji, pokud s tím nebudete souhlasit kupř. tím, že se přihlásíte k odběru novinek.
2.2 Popsaný sběr údajů provádí Piwik, open-source software pro statistickou analýzu přístupu uživatelů. Piwik používá cookies (viz oddíl 5). Informace o využívání naší internetové stránky, získané těmito cookies, budou uloženy na našem serveru v Německu. IP adresa požadavku je okamžitě po zpracování krácena a pro účely uložení se stává anonymní.

Vzhledem k tomu, že Piwik je z technických důvodů provozován na jiné doméně než tato internetová stránka, je jeho provozování možné pouze v tom případě, že prohlížeč přijímá cookies třetí strany. Pokud chcete službě Piwik zabránit v analýze dat, můžete ve vašem prohlížeči nastavit hlavičku DNT (funkce „Do Not Track“).

3. Cookies
Internetové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně ve vašem prohlížeči. Cookies se používají zejména pro rozpoznání ze strany internetového prohlížeče a dále pro řízení relace a pro statistickou analýzu. Tato cookies neobsahují žádné osobní údaje. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby se vám žádné cookies na pevném disku neukládaly, nebo můžete již uložené cookies vymazat. Při nastavení ukládání cookies a jejich mazání prosím postupujte podle pokynů nápovědy vašeho prohlížeče.

4. Právo na informace
Na základě písemné žádosti nebo e-mailem vám rádi bezplatně zašleme informace o uložených údajích, které jsme o vás obdrželi prostřednictvím internetové schránky. Zašlete prosím svůj písemný požadavek do Internationale Gralsbewegung, Marktstraße 19, 6130 Schwaz, Österreich nebo na emailovou adresu office@nullinternationale-gralsbewegung.org.
Kromě toho máte v souladu s právními předpisy právo na opravu, zablokování a odstranění vašich osobních údajů.