FAQ – Často kladené otázky

 

1.) Co je to Poselství Grálu?

„Poselství Grálu“ je podtitul knihy „Ve světle Pravdy“, třísvazkového souboru přednášek, logicky zodpovídajících světonázorové otázky a poskytujících vědění o výstavbě stvoření jasnou, srozumitelnou formou.

Autorem díla je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875–1941). Nezávisle na víře a konfesi se Poselství Grálu obrací k jednotlivcům a nabízí jim cestu k poznání Boha, světa a sebe sama.

 

2.) Co je to svatý Grál?

Jeho skutečnou existenci Abd-ru-shin potvrdil a vysvětlil v Poselství Grálu.

K pochopení jeho vysvětlení je třeba seznámit se s myšlenkou, že vše, co existuje, se formuje nejen na Zemi, nýbrž i ve vyšších, nadzemských úrovních onoho světa, ovšem v jemnějším a lehčím, dá se říci éteričtějším stavu.

Svatý Grál je nádoba, která se nachází v nejvyšší úrovni stvoření na hranici Božské sféry a tvoří jediné spojení mezi Bohem a jeho stvořením. Grál je místem přenosu síly, jež vychází a vyzařuje z Božského.

Více se dozvíte v odkazu Pobožnosti a slavnosti Grálu.

 

3.) Co znamená jméno Abd-ru-shin?

Své dílo „Poselství Grálu“ vydal Oskar Ernst Bernhardt pod jménem Abd-ru-shin.

Toto jméno sestává z perskoarabských prvků ve významu „sluha světla“ nebo „syn světla.“ Vybral si je v návaznosti na svůj dřívější pozemský život a ono má být nadále nedělitelně spojeno s jeho dílem.

 

4.) Odkud má Abd-ru-shin své vědění?

Abd-ru-shin odpověděl na otázku „Jak získal to, co proslovuje ve svých přednáškách?“ následovně:

„…Co říkám ve svých přednáškách, vyslovuji v přesvědčení ze sebe samého. A jestliže se v různých náboženstvích nachází něco podobného, tedy jsem to jistě odtamtud nečerpal. Mám však radost, nalézá-li se v nich totéž nebo něco podobného.

Ze všech těchto důvodů stále vybízím, aby se zkoumala slova a přitom se nedbalo na řečníka…“

 

5.) Může se někdo zúčastnit pobožnosti, když není čtenářem Poselství?

Ano, jistě. Chcete-li se zúčastnit pobožnosti v některém z kruhů Grálu, jste srdečně vítán. Obraťte se prosím na Hnutí Grálu ve své zemi.

 

6.) Co je to „zpečetění“ a co znamená označení „nositel kříže?“

S poznáním Pravdy v Poselství Grálu a přiznáním se ke Stvořiteli je na základě výslovné prosby spojeno i zpečetění během slavnosti Grálu a tudíž uzavření nové smlouvy s Bohem.

Jako navenek viditelné znamení obdrží prosící člověk kříž Grálu. Toto osobní rozhodnutí jednotlivce nevede k vazbě ani na Hnutí Grálu, ani na jiné zpečetěné osoby; takto zpečetěný člověk se označuje jako nositel kříže.

 

7.) Jak se financuje Hnutí Grálu?

Hnutí Grálu se financuje z dobrovolných příspěvků.