Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft)

Nadace Poselství Grálu – Stuttgart

Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) je jedinou autorizovanou institucí pro vydávání, tisk, překlad a šíření Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina.

Byla založena v roce 1950 z iniciativy Marie Bernhardtové, vdovy po Oskaru Ernstu Bernhardtovi (Abd-ru-shin).

Sídlem této nadace je Stuttgart, její nakladatelství se nachází v nedalekém Ditzingenu.

Zřízení nadace Stiftung Gralsbotschaft bylo povoleno v roce 1951 Ministerstvem kultury země Bádensko-Württembersko a na základě svého statutu obdržela nadace výhody obecně prospěšné instituce.

Přehled o knihách a spiscích vydaných touto nadací naleznete zde nebo si jej můžete vyžádat na kontaktní adrese:

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland
Telefon: (+49) (0) 7156 953215
Telefax: (+49) (0) 7156 18663
E-Mail: info@nullgral.de
Internet: poselstvigralu.org