Mezinárodní Hnutí Grálu

Mezinárodní Hnutí Grálu je volné sdružení čtenářů díla „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ autora Abd-ru-shina. Snaží se Poselství Grálu uvést ve známost a převést je pokud možno do všech oblastí svého života.

Poselství Grálu se obrací přímo k jednotlivému člověku a nabízí mu cestu k poznání Boha, světa a sebe sama. Odpovídá srozumitelně na velké životní otázky „Kdo jsme? Odkud pocházíme? Kam jdeme?“.

V současné době existují národní Hnutí Grálu ve více než čtyřiceti zemích světa, a ta opět sestávají z jednotlivých kruhů Grálu v mnoha městech. V nich probíhají především pobožnosti a slavnosti Grálu, ale také přednášky, semináře a rozhovory. Každý, kdo má o ně zájem, je srdečně vítán.

Bližší informace o Hnutí Grálu v jednotlivých zemích naleznete zde.